Filoli HolidayLockup Copy (1)

Magpakislap ng Inspirasyon

Nobyembre 19, 2022 - Enero 8, 2023

Ang Holidays sa Filoli ay panahon para bumuo ng mga natatanging alaala, magbabad sa matitingkad na tanawin, at magpalipas ng oras nang magkakasama. Saksihan ang hiwaga ng Bahay na puno ng sigla ng piyesta at tuklasin sa taglamig ang Hardin, na katatagpuan ng kumikislap-kislap na inspirasyon.

Keytree

Mga Presyo Para Makapasok

10am - 9pm Araw-araw

Umaga't Hapon ng Regular na Araw

Adult $27
Child $17

Umaga't Hapon ng Sabado't Linggo

Adult $32
Child $22

Gabi

Adult $38
Child $22

Wala pang 5 taong gulang

Libre

Makakatanggap ang lahat ng miyembro ng Filoli ng 20% bawas sa mga tiket

15 kaya kayong bibisita o higit pa? Mag-click dito para malaman aming Holidays Group Admission Package!

Mga dadalhin

Filoli Illustrations Sky Shoes

Komportableng Sapatos

Filoli Illustrations Sky Water

Tubig

Filoli Illustrations Sky Mask

Mga Pantakip Ng Mukha Para Sa Mga Lugar Sa Loob

Filoli Illustrations-sky-camera

Kamera

Ikatutuwa namin ang pagkuha ninyo ng litrato, hangga't umaayon sa aming gabay sa pagkuha ng litrato! Pakitandaan na ang pagkuha ng litrato sa kasal ay hindi pinahihintulutan sa Filoli.

Mga dapat iwan

Filoli Illustrations Sky Smoke

Bawal Manigarilyo

Filoli Illustrations Sky Dog

Bawal Ang Mga Alagang Hayop O Emotional Support Animal

Filoli Illustrations Sky Sport

Bawal Ang Kagamitang Pang-Isports

Filoli Illustrations Sky Drone

Bawal Ang Mga Drone

Mga Araw ni Santa

Disyembre 3-4, 10-11, 17-18, at 23
10am–4pm

Lumilipad si Santa papuntang Filoli para sa mga Araw ni Santa sa Disyembre. Magpakuha ng litrato nang kasama siya sa kanyang magarang gintong trono, at mawili sa mainit na inumin at mala-pistang handog sa Woodland Court.

Kailangan ba ng pamilya niyo ng maagang akses dahil sa pagiging maselan ng ilang pandama? Magpadala ng email sa learning@filoli.org para sa higit pang impormasyon.

Pribadong Firepit

Araw-araw, 3–4:30pm, 5–6:30pm, o 7–8:30pm

Magpahinga kasama ng mga kaibigan, kapamilya, at mainit na inumin sa sarili ninyong pribadong firepit. Manahan sa tabi ng apoy sa ilalim ng mahiwagang liwanag ng oak sa Dining Room Terrace.

$750 para sa hanggang 8 (+$75 para sa bawat dagdag na bisita); 15 bisita ang maksimum

Mga Salusalong Kasama ang mga Halaman: Mga Holiday Wreath

Mawili sa hapong puno ng saya kasama ng mga kaibigan at iba't ibang halaman sa Filoli. Bumuo ng mga alaala at pamulaklakin ang inyong pagkamalikhain sa pagdidisenyo ng sarili ninyong Holiday wreath. 

Ang $150 bawat tao ay may kasama nang admisyon sa Holidays sa Filoli, mga inumin, at handog na batay sa panahon.

Bilihan at Kainan

Filoli StrokeLine

Ang Clock Tower Shop
Mga Oras: 10am-9pm araw-araw

Ang Clock Tower Shop ay perpektong lugar para sa mga regalong angkop sa panahon at pagmumulan ng saya at sigla araw-araw. Tumuklas ng mga bagong hiyas na halaw sa kalikasan na tinatabihan din ng mga paborito sa Filoli, mula sa pulot hanggang sa mga spring bulb. Makakatanggap ang mga miyembro ng Filoli ng 10% bawas sa lahat ng bibilhin!

Ang Quail Café
Mga Oras: 10am-8:30pm araw-araw

Matatagpuan ang Quail's Café sa Filoli Visitor and Education Center, sa likod mismo ng kiyosko para sa check-in. Tuklasin ang masasarap na paborito sa panahong ito mula sa mga sariwang salad at sandwich hanggang sa matatamis na handog.

Holiday Bar
Mga Oras Tuwing Regular na Araw: 2pm - 9pm
Mga Oras Tuwing Sabado't Linggo: 11am - 9pm

Maghahandog ang Filoli ng Holiday Bar sa Woodland Court sa buong panahon ng Holidays. Tampok ang seleksiyon ng alak, serbesa, mga warm libation, at mga halong cocktail. Manahan sa tabi ng firepit sa at bumabad sa kinang ng Woodland Garden.

Pagiging miyembro

Makakatanggap ang mga miyembro ng 20% bawas sa mga tiket sa Holidays sa Filoli. Magpamiyembro na para makaranas sa buong taon ng walang katapusang aktibidad na sadyang natatangi at nakapagpapanumbalik. Nakakatanggap ang mga miyembro ng mga benepisyo tulad ng libreng pangkalahatang admisyon mula Enero hanggang Nobyembre, nakadiskuwentong admisyon sa panahon ng napakasikat na Holidays at Filoli, mga diskuwento sa Shop at Café, akses sa eksklusibong nilalaman at marami pang iba!

Nagsisimula ang mga membership sa $105 para sa inyo at isang bisita ($85 para sa mga matanda 65+) at $159 naman para sa isang pamilyang magkasambahay; Pinakamainam na presyuhan para sa pamilya. Kung balak niyong bumisita nang madalas-dalas sa buong taon subukan niyo nang magmiyembro!

Mga Tuntunin sa Pagbisita

 • Kinakailangan ang mga online advanced ticket para sa lahat ng bisita, kasama na ang mga miyembro 
 • Nagsasara ang Estate Trail nang 4 pm
 • Ang Bahay, Hardin, at Clock Tower Shop ay bukas nang 10am - 9pm
 • Bukas ang Quail Café mula 10am - 8:30pm
 • Nagsasara ang Filoli sa ganap na 9pm
 • Inaaanyayahan namin kayong kumuha ng sarili ninyong litrato alinsunod sa mga tuntuning ito: filoli.org/personal-photography

Impormasyon Para sa mga Bisita

 • Simulan ang inyong pagbisita sa pagpapatala sa kiyosko ng admisyon sa labas
 • Ayon sa mga tuntunin ng county kinakailangang magsuot ng pantakip sa mukha ang lahat ng bisita sa loob ng Filoli anuman ang kalagayan sa pagbabakuna
 • I-download o i-print ang mapa ng Filoli kung ibig niyong sumangguni rito sa panahon ng inyong pagbisita
 • Hindi pinahihintulutan ang mga lobo, props, pagpapalit ng damit, pagkuha ng litrato para sa kasal at malalaking kagamitang pampotograpiya
 • Pinapayagan lang ang pagpipiknik sa lugar ng piknik